Ανακοίνωση σε σχέση με τη Dolphin Capital Investors Limited


Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εξέδωσε σήμερα το πρωί η Dolphin Capital Investors Limited (“DCI”), η Dolphin Capital Partners Limited (“DCP”) και ο Μίλτος Καμπουρίδης θα ήθελαν να καταστήσουν σαφές ότι οι μονομερείς ενέργειες της DCI, συμπεριλαμβανομένης της υποτιθέμενης καταγγελίας της υφιστάμενης Σύμβασης Διαχείρισης Επενδύσεων μεταξύ της DCP και της DCI είναι πλήρως αβάσιμες, καταχρηστικές και παράνομες.

Οι δε ισχυρισμοί που προβλήθηκαν από την DCI ως δικαιολογία για τις ανωτέρω ενέργειες της, είναι εξίσου αστήρικτοι αλλά και δυσφημιστικοί.

Η DCP είναι απολύτως βέβαιη για την ουσιαστική και νομική ορθότητα των θέσεων και επιφυλάσσεται ρητά για την προάσπιση όλων των νόμιμων και συμβατικών δικαιωμάτων της.

Το όλο ζήτημα δημιουργήθηκε από προσχεδιασμένες και ιδιοτελείς ενέργειες των διευθυντών της DCI, Nick Paris και Nicolai Huls, και βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικηγόρων της DCP, οι οποίοι έχουν λάβει ρητή εντολή να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της DCP.
Ο Μίλτος Καμπουρίδης μέσω της DCP της οποίας είναι 100% μέτοχος, παραμένει βασικός μέτοχος της DCI.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εξελίξεις αυτές δεν επηρεάζουν το One&Only Kea Island στο οποίο η DCP είναι μέτοχος και διαχειριστής και στο οποίο η DCI δεν διατηρεί καμία συμμετοχή.

Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρασχεθούν εν ευθέτω χρόνω.

Response to statement by Dolphin Capital Investors Limited


Monday, March 20th 2023

Following the announcement issued this morning by Dolphin Capital Investors Limited (“DCI”), Dolphin Capital Partners Limited (“DCP”) would like to make clear that our position is that DCI’s unilateral actions, including the purported termination of DCP’s appointment as Investment Manager, are entirely unfounded and unlawful.

Moreover, DCP’s position is that the allegations made by DCI, and given as the justification for their actions, are without merit and defamatory. DCI knew that these claims are disputed, has not engaged with DCP on the substance of the claims and has neglected to make any reference to our position and the denial of these allegations in its announcement. DCP is entirely confident of its position and that the central factual and legal basis of the claims are without merit.

This matter is in the hands of DCP’s lawyers, who have been instructed to take all necessary steps to protect DCP’s interests and ensure that these claims are dismissed, in respect of which its rights are reserved. Further updates will be provided in due course.